กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การค้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ > โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์
โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์
ศูนย์รวมสินค้างานระบบท่อทุกชนิด

คำนำจากผู้บริหาร

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์
จำกัด ได้พัฒนามาโดยตลอด จนเป็นผู้นำทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์ให้เห็น
ถึงความจริงใจและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบริการที่เป็นเลิศ
ให้กับลูกค้าของเราเสมอมา
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นมาจากการสั่งสมประสบการณ์
ในธุรกิจประเภทนี้มาเป็นเวลานาน จากบริษัทที่จำหน่ายเหล็กเพียง
อย่างเดียว ค่อยๆ ขยายประเภทของสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทฯ
เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เช่น วาล์ว ท่อ ฟิตติ้งส์ หน้าจาน
คอนโทรลวาล์ว บาลานซิ่งวาล์วและระบบควบคุมสั่งงานอัตโนมัติภายใน
อาคารจากผู้ผลิตชั้นนำ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทุกประเภท ทั้งอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
น้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
อาหารและยา เป็นต้น
เราไม่เคยหยุดนิ่ง ในการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เป็น
ประโยชน์ในระบบบริหารงานและได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้นำระบบจัดการคุณภาพมาใช้ จนกระทั่งผ่านการรับรอง
การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และได้ถูกปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น 2008 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพ
และบริการ เราพร้อมที่จะให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการ
ที่ดีที่สุดจากเรา เรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการทางด้าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งในแง่ของสินค้าที่มี
คุณภาพและมีความหลากหลาย, การบริการที่เป็นเลิศจากทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง, มีคลังสินค้าที่ทันสมัย และระบบการกระจาย
สินค้าที่รวดเร็ว เพื่อสร้างผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
Click to preview
ชื่อบริษัท
โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์
Rojpaiboon Equipment
ผู้รับผิดชอบ
มานิดา ลาภโรจน์ไพบูลย์
รายละเอียดธุรกิจ
ตัวแทนจำหน่าย
สินค้า / บริการ
ท่อ วาล์ว อุปกร์ณฟิตติ้ง หน้าแปลน และ สินค้างานระบบท่อทุกชนิด
โชว์รูม โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์
159 หมู่1 ตำบลขุนแก้ว
, นครชัยศรี, นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 0892005296
เบอร์แฟกซ์ 034232132
อีเมล์ showroom@rojpaiboon.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง
1984
ทุนจดทะเบียน
500 million 
จำนวนพนักงาน
>200
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##