กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > บริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด
บริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด
ให้บริการ นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมโดยการสร้างผลึก ผลิตภัณฑ

About Us

บริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณวิชัย ลิ้มศักดากุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มแรก บริษัทให้บริการด้านการรับเหมา งานซ่อมแซม และติดตั้งระบบกันซึม ให้บริการกับอาคารสถานที่ของทั้งทางราชการและเอกชน ระบบกันซึมที่บริษัทจะติดต้ังให้กับลูกค้านั้น จะเป็นระบบกันซึมโดยการสร้างผลึก (Waterproofing by Crystallization) และในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ชนิดคือ ผลิตภัณฑ์ Penetron® และ Noseep® ซึ่งการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาการรั่วซึมของสถานที่นั้นๆ

ต่อมาบริษัท ได้ขยายการให้บริการในด้านอื่นๆ และในปัจจุบันบริษัทได้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องผลิตโอโซนในแบรนด์ OZONER® ซึ่งให้บริการติดตั้งในโรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม คาร์แคร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ฯลฯ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ในปี 2558 บริษัท ได้ขยายการให้บริการในด้าน สินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในแบรนด์ GAE® ซึ่งมีคุณภาพ และราคาที่ย่อมเยาว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกใช้

ชื่อบริษัท
บริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด
PRO-TECH-SCI Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการ นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมโดยการสร้างผลึก (Waterproofing by Crystallization) ผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตโอโซน – OZONER® (Ozone Generator) สำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน และเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และสินค้าอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีอื่นๆ – GAE® (Gadgets and Electronics)

สินค้า / บริการ

สินค้า และบริการของบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด มี 3 ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมโดยการสร้างผลึก แบรนด์ Noseep® และ Penetron® (Waterproofing by Crystallization)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตโอโซน แบรนด์ OZONER ® (OZONER- Ozone Generator)
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์อื่น แบรนด์ GAE® (Gadgets and Electronics)

ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)
433/11 หมู่ 3 ถ.สันทราย-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์ (66) 053-354040, 354072, 869648
เบอร์แฟกซ์ (66) 053-869649
อีเมล์ protechsci@gmail.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2559
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##