กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม > บริษัท แมสซิฟว อินโนเวชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แมสซิฟว อินโนเวชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยลดการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อน โดยการปรับปรุงการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้า ตามทฤษฎี การสูญเสียพลังงานความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียพลังงาน หรือทำให้เกิดการใช้พลังงานน้อยลง คือการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพนั่นเอง

ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่เกิดสภาวะ ตัวนำยิ่งยวดในอุณหภูมิปกติ โดยเกิดจากปฎิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กับสารประกอบในตัวอุปกรณ์เพื่อให้เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวด และไหล เข้าในวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยการ เชื่อมต่อในแบบขนานเข้าไปกับระบบ เพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้า ดังนั้นมันจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ULTRA จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโหลดที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำ (Inductive load) อัตราการประหยัดพลังงานมากก่า > 12%

โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ 60% หรือมากกว่า จะสามารถเห็นผลของอัตราการประหยัดและ ประสิทธิภาพของตัว ULTRAได้เป็นอย่างดี

โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำรวมไปด้วยอุปกรณ์เช่นตู้เย็น, มอเตอร์, เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์เครื่องซักผ้าและอื่น ๆ

ULTRA สำหรับ โหลดผสม (Complex load: Inductive + Resistive) อัตราการประหยัดพลังงานประมาณ 8 -12 %

ประสิทธิภาพสูงสุดของ ULTRA ควรคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้:

1.สถานที่ที่มีปัจจัยภาระงานเกินกว่า 70% ของปัจจัยงาน

2.โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำมากกว่า 60%

ชื่อบริษัท
บริษัท แมสซิฟว อินโนเวชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
MASSIVE INNOVATION TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
รายละเอียดธุรกิจ

ประกอบกิจการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

สินค้า / บริการ

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า Ultra

ที่อยู่
126/76 หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 02-108-4630 , 089-819-8191
เบอร์แฟกซ์ 02-255-4159
อีเมล์ info@energysavinginnovation.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 เม.ย. 2559
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##