กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานรีดขึ้นรูปพลาสติก > บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Plastic and Chemicals

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมพีวีซี TPC ได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำการผลิตพีวีซีเรซินของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนเกิดเป็นพีวีซีเรซินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดีในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าพีวีซี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของ TPC ก็คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ นอกจากนั้น TPC ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ปัจจุบัน โพลิเมอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโพลิเมอร์ประเภท “พีวีซี” นับได้ว่าเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ไปจนถึงวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นจากโพลิเมอร์ชนิดอื่น เพราะสามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุที่มีความแข็งหรือนุ่มก็ได้ ทั้งชนิดใสและขุ่น ซึ่งสามารถแต่งเติมสีได้หลากหลาย พีวีซี จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

พีวีซี (PVC หรือ Poly Vinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ได้จากการนำก๊าซเอทิลีน ซึ่งได้จากการแยกน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ มารวมกับคลอรีนซึ่งได้มาจากเกลือ ทำปฏิกิริยากันก็จะได้วัตถุดิบที่เรียกว่า วีซีเอ็ม (VCM หรือ Vinyl Chloride Monomer) เมื่อนำวีซีเอ็มไปเข้าสู่กระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่นก็จะกลายเป็นผงพลาสติก พีวีซีบริสุทธิ์ สำหรับใช้ผลิตเป็นพลาสติกพีวีซี

 

 

ทีพีซี ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกขั้นตอนของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการเอาใจใส่ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

เริ่มจากการใช้เกลือสินเธาวบริสุทธ์์เป็นวัตถุดิบในการผลิตคลอรีนและโซดาไฟ
 1. ทำให้ไม่มีกากตะกอนหลงเหลือเป็นของเสีย จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตวีซีเอ็ม ซึ่งใช้Œก๊าซเอทธิลีนเป็นวัตถุดิบ
  โดยมีกระบวนการลดการใช้เอทธิลีน
 2. ด้วยการนำก๊าซเอทธิลีนที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาของโรงวีซีเอ็ม 1 กลับมาใช้ใหม่‹ในโรงวีซีเอ็ม 2 และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในกระบวนการ
  แลกเปลี่ยนความร้อน
 3. ลดการใช้Œพลังงานความร้อนจากไอน้ำ สำหรับสิ่งปนเปื้อนทั้งที่เป็นของเหลวและก๊าซจะถูกส่งไปกำจัดด้วยเตาเผาอุณภูมิสูงที่มีระบบหัวเผา
  ลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
 4. เพื่อปล่อยอากาศที่ได้มาตรฐานออกสู่‹บรรยากาศ กระบวนการผลิตพีวีซีจะมีขั้นตอนการทำแห้งโดยใช้ลมร้อนมีระบบแยก ฝุ่นผงด้วยแรงเหวี่่ยง
 5. เพื่อแยกฝุ่นผงพีวีซีนำกลับมาใช้ใหม่‹ ส่วนอากาศที่ผ่านเครื่่องดักจับฝุ่นนจะมีระบบดักฝุ่นด้วยน้ำ
 6. ผงพีวีซีที่อบแห้งแล่วจะถูกขนถ่ายผ่านท่อไปที่คลังสินค้าเพื่อบรรจุลงถุงอากาศที่ระบายออกจะมีระบบถุงกรองเพื่อจับผงพีวีซี
 7. ก่อนปล่อยออกสู่‹บรรยากาศ
Click to preview
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Plastic and Chemicals PCL.
รายละเอียดธุรกิจ

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมพีวีซีเป็นธุรกิจหลัก โดยมีการลงทุนบางส่วนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้พีวีซีเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น พีวีซีคอมเปาน์ด ท่อและข้อต่อพีวีซี สินค้าสำเร็จรูปพีวีซีต่างๆ เป็นต้น โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พีวีซี เป็นช่องทางในการพัฒนาสินค้าพีวีซีใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พีวีซีให้สูงขึ้น

สินค้า / บริการ

- พีวีซีเรซิน (พีวีซีผง)
- คอมเปาน์ด
- โซเดียมไฮดรอกไซด์
- พีวีซี เพสต์เรซิน
- กรดไฮโดรคลอริก(เอชซีเอล)

ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ 66 (02) 827-7272
เบอร์แฟกซ์ 66 (02) 827-7273
อีเมล์ tpc@thaiplastic.co.th
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 มิ.ย. 2559
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##