กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องมือตรวจวัด > บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
การให้ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่สังคม ด้วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ผู้จำหน่ายอย่างบูรณาการในสินค้าทดสอบแบบไม่ทำลายและการตีตราเครื่องหมาย

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย อาธิเช่นวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ โดยผ่านชื่อยี่ห้อ "SUPER-CHECK" "SUPER-GLO" "SUPER-MAGNA" "SUPER-LIGHT" และอื่นๆอีกหลายชื่อ

ตลอดจนมีความเกี่ยวของกับธุรกิจด้านตีตราทำเครื่องหมายและสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องในการตีตราทำเครื่องหมายแบบอัตโนมัติกับทุกสิ่งที่อยู่ในสายการผลิต เป็นต้น

โดยเริ่มจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น สินค้ากีฬา รถยนต์ สินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สินค้าอวกาศและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

สินค้าและบริการของเรานั้นได้แพร่หลายกระจายออกไปและได้รับการสนับสนุนอย่างมากมาย
ชื่อบริษัท
บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
MARKTEC ASIA CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ
นาย โทโมคิ  คาวามูระ
รายละเอียดธุรกิจ
จำหน่ายอย่างบูรณาการในสินค้าทดสอบแบบไม่ทำลายและการตีตราเครื่องหมาย
สินค้า / บริการ
​สารแทรกซึมประเภทสีแบบมองเห็น สารแทรกซึมประเภทสีแบบเรืองแสง สารอนุภาคแม่เหล็ก เครื่องทดสอบด้วยสารแทรกซึม เครื่องทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก เครื่องทดสอบด้วยกระแสวน เครื่องทดสอบด้วยอุลตร้าโซนิค เครื่องทดสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี เครื่องสลายเส้นแรงแม่เหล็ก โคมไฟแสงอุลตร้าไวโอเลท น้ำยาตรวจสอบรอยรั่วซึม น้ำยาทำความสะอาดชนิดใช้ตัวละลาย เครื่องมือทดสอบความแข็ง เครื่องมือวัดค่าความหนาของผิวเคลือบ เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องมือวัดความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก เครื่องฉีดสี เครื่องพ่นสี เครื่องตีตราแบบประทับ เครื่องตีตราแบบใช้แสงเลเซอร์ สีที่ใช้กับเครื่องฉีดสีและเครื่องพ่นสี
ที่อยู่ของออฟฟิศ
นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้
FACTORY:
Gateway City Industrial Estate
181/1 Moo 7, Huasamrong,
Plaeng Yao, Chachoengsao 24190

OFFICE:
589/86 16th Fl., Central City Tower
Debaratana Rd., Bangna Nuea,
Bangna, Bangkok 10260, แปลงยาว, ฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)27457022
เบอร์แฟกซ์ +66(0)27457032
อีเมล์ otsuka@marktec.co.jp (นายโอซึกะ)
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง
มกราคม 2554
ทุนจดทะเบียน
125M Baht
บริษัทแม่
มาคเทค คอร์ปอเรซั่น
จำนวนพนักงาน
36 (2020/7)
ลูกค้าสำคัญ

IHI TURBO, RYOBI DIE CASTING, NITTAN, ELECTRO CERAMICS, SIAM TOYOTA, JTEKT, ASAHI TEC ALUMINIUM, SIAM KUBOTA METAL, HITACHI CHEMICAL ASIA etc.
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link