กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานรีดขึ้นรูปพลาสติก > บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
ผู้ผลิตผ้าใส ฟิล์มและแผ่นใสพลาสติก

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) GEOMEMBRANE

ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม GEOMEMBRANE ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด และ การผลักดันให้รัฐบาลควบคุมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติอุตสาหกรรม GEOSYNTHETIC
 
ปัจจุบัน GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อการจัดการกับของเสีย คือ HDPE ซึ่งเป็นโพลีเอททีลีนที่มีความหนาแน่นสูง HDPE สามารถนำมาใช้งานได้ดีกว่าโดยคงมีมาตรฐานด้านความคงทน และ ปลอดภัยสูงสุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด

ลักษณะและอุปกรณ์และคุณประโยชน์ (FEATURE AND BENEFITS) 

HDPE GEOMEMBRANE ผลิตโดยใช้เครื่องรีดเป็นแผ่นเรียบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัตถุดิบ คือ โพลีเอททีลีน บริสุทธิ์คุณภาพเยี่ยม มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ขบวนการผลิตนี้รับประกันความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10% จากที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉลี่ยความหนาของแผ่น HDPE จำกำหนดไว้ให้หนากว่า หรือ เท่ากับขนาด 40 mll (1.0 มม.), 50 mll (1.25 มม.), 60 mll (1.50 มม.), 80 mll (2.00 มม.) และ 100 mll (2.50 มม.) ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7 เมตร และ 8 เมตร
 

ความด้านทางสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)

ความต้านทางสารเคมีของ LINER เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดซึ่ง HDPE เป็นสารต้านทานสารเคมีได้ดีที่สุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 
การแทรกซึมต่ำ (LOW PERMEABILITY)
 
HDPE มีคุณสมบัติการแทรกซึมต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินจะไม่สามารถแทรกซึมผ่าน LINER ได้และแก๊สมีเทนก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบระบายแก๊ส

ความต้านทานรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE)

 HDPE สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเพิ่มคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต และไม่มีการใช้ PLASTICIZER ใน
GEOMEMBRANE ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระเหยของ PLASTICIZER อันเนื่องมาจากการได้รับรังสีอุลตราไวโอเลต 

การใช้งาน (APPLICATIONS)

- งานกรุแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำ เช่นการปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หรืองานเกษตรกรรมเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในที่แห้งแล้ง
- งานกรุบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะโพลีเอททีลีน เป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดประเภทหนึง
- งานกรุภายในแท้งค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลว และ เคมีภัณฑ์
- งานกรุบ่อหมักปุ๋ยการเกษตร ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิการหมักทำให้หมักได้เร็ว
- งานกรุรองบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้ยนและขยายบริเวณออกไป 
- งานกรุรองสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ
 

Click to preview
ชื่อบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
Premier Lining Renewable Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

ผู้ผลิตผ้าใส ฟิล์มและแผ่นใสพลาสติก

สินค้า / บริการ

- HDPE
- ISO 9002
- INSTALLATION
- GEOTEXTILE
- PVC SHEET
- PVC REINFORCED
- NEO DRAIN
- FITTING AND JOYING
- PE
- LDPE
- GCL
- E POLY LOCK

ที่อยู่
26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2453-1011-13
เบอร์แฟกซ์ +66 (0) 2453-1014
อีเมล์ premier_energy@hotmail.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 ก.ค. 2559
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##