กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท แชมป์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท แชมป์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

           

บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องดับเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2527 ทะเบียนเลขที่ 0105527000675นำเข้า และจำหน่ายเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง และเครื่องมือความปลอดภัยทุกชนิด อาทิ สายส่งน้ำ ท่อดูดและข้อต่อ วาล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ตู้ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย เครื่องสูบน้ำ ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง ผ้าคลุมไฟ บริการซ่อมและอัดบรรจุน้ำยาดับเพลิง

ชื่อบริษัท
บริษัท แชมป์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Champ Marketing Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

แชมป์มาร์เก็ตติ้ง บจก. นำเข้า และจำหน่ายเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง และเครื่องมือความปลอดภัยทุกชนิด

สินค้า / บริการ

- สายส่งน้ำ , ท่อดูดและข้อต่อ
- วาล์วดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง
- อุปกรณ์ช่วยชีวิต
- เครื่องมือความปลอดภัย
- สัญญาณเตือนภัย
- เครื่องสูบน้ำ
- ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
- ผ้าคลุมไฟ
- บริการซ่อมและอัดบรรจุน้ำยาดับเพลิง

ที่อยู่
เลขที่ 3280-3282 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา , กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์ 02-7457891-4
เบอร์แฟกซ์ 02-3983980
อีเมล์ champmarketing@gmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2527

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 11 ม.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link