กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > วัสดุชุบเคลือบผิวโลหะ > บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด

เกี่ยวกับเรา

        นโยบาย ด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัย การพัฒนาในตัวสินค้าเคมีอุตสาหกรรม และการบริการด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมความมุ่งมั่นของบริษัทที่ว่า 

"Excellence Of Surface Chemical"

จากการดำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

         ปรัชญา และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

บจก.โกลบอล โค้ตติ้ง เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะก่อนการพ่นสี
และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, รับออกแบบและติดตั้งระบบน้ำ RO, DI ระบบปืนพ่นสี
รวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียหลังกระบวนการผลิต โดยเรามีหลักในการดำเนินงานดังต่อไปนี

  • มุ่งลดต้นทุนที่เกินความจำเป็นให้กับลูกค้า
  • มุ่งเน้นการจัดส่งที่ตรงเวลา
  • บริการหลังการขายเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
  • มุ่งพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงานและสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อ
เนื่อง ทำให้สินค้าและการบริการของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็นอย่างดี 

ชื่อบริษัท
บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
Global Coating Co.,ltd
รายละเอียดธุรกิจ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เคมีภัณฑ์

สินค้า / บริการ

จำหน่ายสินค้า เคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะก่อนการพ่นสี และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, รับออกแบบและติดตั้งระบบน้ำ RO, DI ระบบปืนพ่นสี รวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียหลังกระบวนการผลิต

ที่อยู่
104/62 หมู่ 12 ต.บางปลา, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 02-1746190-9
เบอร์แฟกซ์ 02-1746200
อีเมล์ g_group_co@hotmail.com
เว็บไซต์
ใบรับรอง

ISO 9001

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link