กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ > บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

 มุ่งมั่นที่จะเสนอสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมและตอบสนองทุกความต้องการ เสริมสร้างงานบริการควบคู่คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งมอบสายไฟฟ้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

Click to preview
ชื่อบริษัท
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
S.SUPER CABLE CO.,LTD.
รายละเอียดธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่าย

สินค้า / บริการ

สายไฟฟ้า

ที่อยู่
99/3 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด, สามพราน, นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ (034)-393475, (034)-393477
เบอร์แฟกซ์ (034)-393518
อีเมล์ sahasang_group@hotmail.com, sssupercable@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

มิถุนายน 2552

ทุนจดทะเบียน

15,000,000 บาท

ใบรับรอง

มอก. 11-2553 , มอก. 293-2541

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##