กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด

FirstFirmUnited

บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด เริ่มก่อตั้งในปี 2542 เป็นบริษัทที่ นำเข้าและ จัดจำหน่ายสารเคมี ที่ใช้ใการบำบัดน้ำทั้งในระบบ WATER TREATMENT, WASTEWATER TREATMENT รวมถึงเคมีที่ใช้ในงาน CLEANING ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีทีมงานที่เป็นนักวิชาการทางห้องแลปและมีทีมขายที่สามารถแก้ปัญหาต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม กว่า 20 ปี ทางบริษัทได้ดูและลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการแก้ปัญหาโดยมีทีมเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนี่องช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนในการผลิตจากการที่ใช้พลังงานลดลงอย่างมากโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อบริษัท
บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด
FIRSTFIRMUNITED CO.,LTD.
รายละเอียดธุรกิจ

นำเข้า ผลิตเคมีภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์

สินค้า / บริการ

นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี ที่ใช้ในการบำบัดน้ำ ทั้งในระบบ WATER TREATMENT, WASTEWATER TREATMENT รวมถึง เคมีที่ใช้ในงาน CLEANING ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่
23 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 21/10 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย
, เมือง, นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-591-7742 (อัตโนมัติ), 092-270-6897 (Hotline)
เบอร์แฟกซ์ 02-591-7743
อีเมล์ firstfirm.utd@gmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

พ.ศ. 2542

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##