กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานชุบเคลือบผิวโลหะ และชุบเคลือบผิวอลูมิเนียม > ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์

Company Profile

หจก.ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีพร้อมทั้งมีการพัฒนาสินค้า ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านทำความสะอาดและ เคลือบผิว ทั้งเหล็ก, สเตนเลส, อลูมิเนียม ฯลฯ ก่อนการพ่นสี รวมถึงสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดในอุตสาหกรรมทุกประเภท มาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2543

หจก.ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์ เป็นผู้ที่คิดค้นพัฒนา จัดเตรียมเคมีและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อลดข้อจำกัดของโลหะให้เหลือน้อยที่สุด 
โดยกระบวนการ การทำความสะอาดผิวโลหะ การป้องกันสนิม การเคลือบรองพื้นก่อนพ่นสี การหล่อลื่น และHeat treatment ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท

นอกจากนี้แล้วเรายังเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยให้ทางบริษัทของลูกค้าเราประหยัดต้นทุนในการผลิตโดยการรับจ้างรับชิ้นงานโลหะต่างๆที่เสียหรืองานที่ลูกค้าพ่นสีไม่ได้ตรงตามสเปคนำกลับมาลอกสีออกเพื่อนำกลับไปพ่นสีใหม่อีกครั้งหนึ่ง อีกด้วย

หจก.ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 จากบริษัท โกลบอลกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในด้านผลิตภัณท์เคมีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์มีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน คงไว้ซึ่งมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หจก.ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกัน, บำบัดมลพิษและการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนได้ผ่านการรับรองการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 จากบริษัท โกลบอลกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของ หจก.ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวรพาณิชย์ เคมีภัณฑ์
PRAVON PRANICH CHEMIPAN LTD.,PART.
รายละเอียดธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมี

สินค้า / บริการ

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านทำความสะอาดและ เคลือบผิว ทั้งเหล็ก, สเตนเลส, อลูมิเนียม ฯลฯ ก่อนการพ่นสี รวมถึงสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดในอุตสาหกรรมทุกประเภท

ที่อยู่
เลขที่ 63/2133 หมู่ 7 แขวง สะพานสูง, สะพานสูง, กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-917-1668-9
เบอร์แฟกซ์ 02-9173332
อีเมล์ pravon_pranich@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

พ.ศ.2543

ใบรับรอง

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.พ. 2560
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##