กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นองค์กรที่มีการจัดการแบบที่เป็นสากลและมีการบริหารจัดการที่มีจุดมุ่งหมายที่กระจายไปสู่ตลาดให้ทั่วโลก โดยมีการนำเสนอรูปแบบ แนวทางในการ ปล่อยคาร์บอน ที่มีค่าเป็นกลางให้สามารถนำมาใช้งานได้ จากการนำเสนอไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำเสนอสังคมของโลกคาร์บอน และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสังคม คาร์บอน สู่สังคม

รูปแบบธุรกิจพื้นฐานของบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จีคือการนำพลังงานทดแทนกลับมาใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างพลังงานด้วยตนเอง และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างพลังงานให้มีเพียงพอกับความต้องการมีความปรอดภัย สร้างงาน ร่วมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น เราให้ความช่วยเหลือชุมชนในการผลิต
พลังงานที่มีคุณภาพ และผ่านมาตรา ฐาน จากทรัพยากรที่เหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งวิธีการนี้ยังทำให้ มีกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชนและในส่วนภูมิภาคด้วยทำให้มีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจไปในทางที่ดี และช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและปรับปรุงคุณภาพของคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ยังได้มีการออกแบบและวางแผน การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการขาย ที่มีประสิทธิภาพสูงและน่าเชื่อถือ โดยนำสถานการณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตพลังงานที่หลากหลายจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีอยู่ แบบบูรณาการที่มีอยู่นั้น และทำเกิดค่าของคาร์บอนที่เป็นกลาง การบริหารจัดการกับทรัพยากรที่ เหลือใช้ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเกิดองค์กรทางธุรกิจ อุตสาหกรรมขึ้นภายในครัวเรือนเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง การผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและมีค่าคาร์บอนที่เป็นกลาง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทาง บริษัท กุสซิ่ง ฯ ได้นำเสนอเทคโนโลยี่ต่างๆ เพื่อที่จะผลิตพลังงานทดแทนขึ้นให้กับหุ้นส่วนในแต่ละประเทศได้นำไปใช้ บริษัท กุสซิ่ง ฯ ได้พัฒนารูปแบบขององค์กรในรูปแบบการสร้างสาขาและใบอนุญาตต่างๆ (สิทธิในการใช้ สิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลง สิทธิในการที่จะสร้าง)บนพื้นฐานของลูกค้าเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเภท และยังมีการมุ่งเน้นการให้บริการการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และช่างเทคนิคต่างๆอีกด้วย

อ้างถึง เทคโนโลยีของ กุสซิ่ง วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างยั่งยืน จะไม่ต้องนำมาสู่กระบวนการเผากับเครื่องเผา ที่ทำให้เกิดก๊าซในแบบเก่าอีกต่อไป แต่ก๊าซที่ผลิดได้นั้น เราสามารถผลิตเป็นพลังงาน หรือความร้อน หรือในอนาคตอาจจะใช้ร่วมกับเชื้อเพลิง (Bio SNG ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เป็นต้น และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในส่วนของอากาศยานต่างๆ) และยังส่งผลให้ปริมาณการเกิด คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลดลง สามารถสร้างตลาดและกำหนดค่าของการปล่อย ให้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่กำหนด และสามารถนำเสนอเป็นปัจจัยที่ให้ผลตอบแทนที่จะได้รับ สำหรับการขาย และทำให้เจ้าของบริษัท ต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น การซื้อขาย

การที่มีส่วนร่วม ของภูมิภาคนี้ กับโครงการ (เมืองแห่งพลังงานทดแทน) กุสซิ่ง เองได้ดำเนินการ การสาธิตเกี่ยวกับระบบการทำงานในโรงงาน ของกุสซิ่ง และที่ เบอร์เก็จแลนด์ ที่ประเทศออสเตรียซึ่งได้ตอบสนองความต้องการในการจัดหาพลังงานในภูมิภาคนี้

ด้วยการเงินและการลงทุนนี้จึงได้จัดตั้ง บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด (GREG) เมื่อปี พ.ศ 2552ด้วยวิสัยทัศน์ เชิงนิเวศที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ประกอบการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ (GREG) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์เทคโนโลยี่ ที่เมือง กุสซิ่ง (ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี่ กุสซิ่ง)เมืองเบอร์เกนแลนด์ประเทศออสเตรีย และยังมีสาขาอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GRETHA) ที่ลากูน่าบีช สหรัฐอเมริกาที่วิตตอเรีย ประเทศ แคนาดา (GREA) และที่เมืองเบอร์เกรท ประเทศเซอร์เบีย (PEN NON OIL) ยังมีการก่อตั้งบริษัท แบบบูรณาการ ทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยระบบของ GRE.AT และจัดตั้งในรูปแบบบริษัท จำกัด

ชื่อบริษัท
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
GUSSING RENEWABLE ENERGY (THAILAND) CO.,LTD.
รายละเอียดธุรกิจ

ธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน

สินค้า / บริการ

พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน

ที่อยู่
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 9 บี ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท , ราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2642-7723
เบอร์แฟกซ์ 0-2642-7724
อีเมล์ infogretha@gussingrenewable.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link