กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ไพล็อต อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไพล็อต อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไพล็อต อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจรับจัดการด้านพลังงานเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ใช้กับหม้อกำเนิดไอน้ำ (Boiler ) โดยมี เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจากต่างประเทศผสานกับทีมวิศวกรและนักวิจัยคนไทยร่วมกันคิดค้นและทดสอบตลอดจนวิจัยจนเป็นที่ยอมรับได้จากผู้ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ในกระบวนการการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างดียิ่งและยังสามารถลดภาวะโลกร้อนภาวะเรือนกระจกและลดมลพิษในบรรยากาศต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยให้ประเทศไทยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรด้านพลังงาน ซึ่งนับวันมีแต่จะลดน้อยลงไป และยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อบริษัท
บริษัท ไพล็อต อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
Pilot Innovation Group Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ายเชื้อเพลิง ให้คำปรึกษาวิธีการประหยัดพลังงานและปริมาณเชื้อเพลิง

สินค้า / บริการ

รับจัดการด้านพลังงานเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ใช้กับหม้อน้ำกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

ที่อยู่
20/203 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ , เมือง, สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-834310
เบอร์แฟกซ์ 034-422347
อีเมล์ pilot-i-g@windowslive.com
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link