กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > วิเคราะห์ข้อมูล, วิจัยและพัฒนา > บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด

ชื่อบริษัท
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
Infosearch Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

เป็นบริษัทวิจัยการตลาด

สินค้า / บริการ

บริการวิจัย วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด

ที่อยู่
163 อาคารไทยสมุทร ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 20 C-D ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-053-1771-5
อีเมล์ info@infosearch.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

พ.ศ. 2549

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##