กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > แปลภาษา, ล่าม, > บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด
บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด

 

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด
Unique Translation Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

บริการล่ามผู้แปลในงานสัมมนา ผู้แปลเอกสาร อุปกรณ์การแปล หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

สินค้า / บริการ

-งานล่าม
-งานแปลภาษา
-งานรับรองเอกสาร
-อุปกรณ์การแปลภาษา
-อุปกรณ์การประชุม
-เจ้าหน้าที่ปรสานงาน
-ผู้จดรายงานการประชุม
-สื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร

ที่อยู่
77/3 ซอยเทิดราชัน 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02 191 4176
เบอร์แฟกซ์ 02 191 4416
อีเมล์ unique.translate@gmail.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2560
หมวดธุรกิจ
แปลภาษา, ล่าม,
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##