กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > แปลภาษา, ล่าม, > บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Lai Brothers Corporation Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางด้านงานธุรกิจ

สินค้า / บริการ

- บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
- รับจัดหาล่ามแปลภาษา
- รับแปลภาษา
- ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ที่อยู่
77/254 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-9681
เบอร์แฟกซ์ 0-2255-9680
อีเมล์ service.lbc@gmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

3 มีนาคม พ.ศ.2548

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2560
หมวดธุรกิจ
แปลภาษา, ล่าม,
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##