กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การขนส่งเครื่องจักร > บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เริ่มประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี 2539 โดยในครั้งแรกเปิดในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต บริหารงานโดย คุณไพโรจน์ ทับกิ และหุ้นส่วน การดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต มีรถไว้ใช้บริการลูกค้าเพียงไม่กี่คัน แต่ด้วยการบริหารงาน และนโยบายการดำเนินงานที่เน้นให้ความสำคัญลูกค้า และการบริการที่ตรงต่อเวลา พร้อมด้วยมาตรฐานการขนส่งที่เราให้ความใส่ใจในการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ปัจจุบันเรามีรถไว้ให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 100 คัน ซึ่งพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชา ฯลฯ

กิจการขนส่งของ พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นั้น ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบริษัทใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

จากประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจขนส่งมากกว่า 20 ปี จึงทำให้เราได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าในแต่ละประเภท บจก.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต ได้ดัดแปลงรถไว้ใช้ในกิจการเอง เพื่อให้มีความคล่องตัวและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว จีงทำให้ปัจจุบันมีรถหลากหลายแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่จำกัด

ชื่อบริษัท
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
Pattanajakkol Motor Transport Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

ธุรกิจขนส่ง

สินค้า / บริการ

ให้บริการรับขนส่งสินค้า และเครื่องจัักรกลที่มีขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงที่มีน้ำหนักมาก หลากหลายประเภท

ที่อยู่
13 หมู่ 7 ตำบลวัดแก้ว , บางแพ, ราชบุรี 70160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2926-2215, 0-2926-2251
เบอร์แฟกซ์ 0-2991-58909
อีเมล์ webadmin@pm-transport.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

พ.ศ. 2539

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link