กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บริการตรวจสอบคุณภาพ > บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในระบบอุตสาหกรรมน้ำอุปโภค บริโภค น้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และผ่านการสอบเทียบ มีระบบปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานวิเคราะห์ (Analytical Quality Control AQC)  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการ และให้คำปรึกษา ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน 100-52-00247     และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-191

ชื่อบริษัท
บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
Green Monitoring Service Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้า / บริการ

บริการให้คำปรึกษา และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบอุตสาหกรรม การเกษตร ฟาร์ม น้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม น้ำอุปโภค บริโภค ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ที่อยู่
39/7 หมู่ 7 ถนนเสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3838-1110
อีเมล์ pissopa@green-monitoring.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##