กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บริการตรวจสอบคุณภาพ > บริษัท ทีคิวซีเอส เอเซีย จำกัด
บริษัท ทีคิวซีเอส เอเซีย จำกัด

ทีคิวซีเอสเอเซีย เป็นผู้นำทางด้านการประเมินคัดเลือกผู้ผลิตเพื่อการจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์  การตรวจสอบสินค้า การตรวจประเมินระบบคุณภาพ การฝึกอบรม การตรวจประเมินผู้ผลิตและโรงงาน ตลอดจนการจัดการการเรียกคืนสินค้า  บริษัทก่อตั้งในปี 2544 โดยดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าและการประเมินผู้ผลิตเพื่อการจัดหาสินค้าให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ  ในปี 2546 บริษัทสามารถขยายกิจการเข้าสู่การตรวจประเมินผู้ผลิตผู้ส่งมอบสินค้า และการตรวจประเมินระบบคุณภาพ  งานบริการของบริษัทสามารถทำการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การปฏิบัติการด้านการส่งมอบสินค้า ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและภาระรับผิดชอบทางกฏหมาย  บริษัทได้ทำการว่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจประเมินในแต่ละสายอุตสาหกรรมไว้เป็นการเฉพาะ

ปัจจุบันทีคิวซีเอสเอเซียมีเครือข่ายการปฏิบัติงานและสำนักงานในกว่า 20 ประเทศ อาทิเช่น กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มเอเซียตะวันออก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่มประเทศเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และ รัสเซีย 

ชื่อบริษัท
บริษัท ทีคิวซีเอส เอเซีย จำกัด
TQCS AsiA Co.,ltd
รายละเอียดธุรกิจ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้า / บริการ

ตรวจระบบคุณภาพและให้การรับรองทุกประเภทเกี่ยวข้องกับอาหาร

ที่อยู่
36/135 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2964-4022
เบอร์แฟกซ์ 0-2964-3658
อีเมล์ tqcsasia@gmail.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##