กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บริการตรวจสอบคุณภาพ > บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง                :              นักวิชาการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย                               1 อัตรา

ตำแหน่ง                :              นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน                              1 อัตรา

เงินเดือน               :              ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

-              จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

-              มีความสามารถในการสื่อสาร และ การจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ ได้ดี

-              ปฏิบัติงาน จ-ศ 8.30-17.30 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  :

-              วุฒิปริญญาโท  ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

-              จัดทำแบบสอบถาม วิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปวิเคราะห์ผล

-              วางแผน กำหนดรูปแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการต่างๆ

-              ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปะประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-              สามารถออกไปปฏิบัติงานภาคสนามได้

-              มีความสามารถในการสื่อสาร และ การจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ ได้ดี

-              หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการ

               พิจารณาเป็นพิเศษ

-              สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้เป็นอย่างดี

-              สามารถใช้งานโปรแกรม MS.office ,  Internet เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
  • ประกันภัยกลุ่ม  (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
  • เบี้ยเลี้ยง กรณีออกต่างจังหวัด
  • โบนัส
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง E-mail

สมัครผ่านทาง จดหมาย

**ส่งใบสมัครมาตามช่องทางการสมัครตามที่ระบุไว้ด้านบน เมื่อทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วจะเรียกเข้ามาสัมภาษณ์คะ**

**ไม่รับ Walk in นะคะ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

68/953  หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์   ตำบลบางกระสอ   อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2965 8230-2     (ติดต่อวนิดา)

E-mail : visione@visione-consult.com

ชื่อบริษัท
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
Vision E Consultant .Co ,.Ltd
รายละเอียดธุรกิจ

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

สินค้า / บริการ

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่
68/953 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2965-8230-2
เบอร์แฟกซ์ 0-2965-8233
อีเมล์ visione@visione-consult.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

2548

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##