กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด
บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด

เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร การจัดเก็บ คัดแยกขยะ ตลอดจนนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการดูแลพื้นที่ สีเขียวการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั้งใน ภาครัฐและเอกชนซึ่งทางบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพประกอบกับรูป แบบแผนการปฏิบัติงานที่เป็น ระบบเนื่องจากทางบริษัทมีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเครื่องมือยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ทัน สมัยความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ชื่อบริษัท
บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด
Prabkaya Recycle co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร การจัดเก็บ คัดแยกขยะ ตลอดจนนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณ์

สินค้า / บริการ

ดูแลพื้นที่ สีเขียวการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั้งใน

ที่อยู่
888 ตำบล ลาดหลุมแก้ว, ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี 12140
เบอร์โทรศัพท์ 029777788 , 029793336
เบอร์แฟกซ์ 029793764
อีเมล์ prabkayafc@gmail.com, prabkaya@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

20/01/2005

ทุนจดทะเบียน

20000000

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##