กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กว่า 67 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด เรายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ชื่อบริษัท
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
The Viriyah Insurance Public company Limited
รายละเอียดธุรกิจ

ประกันภัย

สินค้า / บริการ

- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน
- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
- ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

ที่อยู่
10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2239-1557
เบอร์แฟกซ์ 0-2246-1040-1
อีเมล์ info@viriyah.co.th
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link