กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Southeast Insurance Public Company Limited
รายละเอียดธุรกิจ

ประกันภัย

สินค้า / บริการ

- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยรถจักรยานยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วยบุคคล
- ประกันภัยโรคมะเร็ง
- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
- ประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ที่อยู่
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2631-1311
เบอร์แฟกซ์ 0-2237-7409
อีเมล์ customercarecenter@seic.co.th
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link