กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การขนส่งเครื่องจักร > บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เพื่อการให้บริการแบบครบวงจร และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการบริการ บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด จึงถือกาเนิดขึ้นด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และการบริหารทั้งระบบงานซ่อมบารุงและวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ตรงด้านการย้ายเครื่องจักร มาแล้วหลายประเภท เช่น ย้ายแพนท์ปิโตเลี่ยม ตลอดจนย้ายเครื่องจักรขนาดกลาง และเล็ก และมีความชำนาญทางด้านโครงสร้างเหล็ก และงานทางด้านเครื่องจักรกล ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บริการของเราคลอบคลุมทุกความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในทุกด้าน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้ 

• ออกแบบ และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในและนอกอาคาร รวมถึงระบบ Fire Alarm
• งานติดตั้ง ระบบท่อน้ำ ท่อลม งานเชื่อม Rack, Jig สาหรับเครื่องจักร
• ออกแบบ และสร้างเครื่องจักร อะไหล่ ตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและกระบวนการ
• ซ่อมบารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม และให้คำปรึกษาระบบงานซ่อมบารุง ทั้งทางด้าน ระบบ PLC (Siemens Allen Bradley,Omron, Mitsubishi)
• ออกแบบ ต่อเติม และก่อสร้างอาคาร โรงงาน และพื้นโรงงาน Epoxy
• ออกแบบ และสร้างระบบขนส่ง ลำเลียง แบบลูกกลิ้ง สายพานลำเรียง และจัดเก็บ
• ออกแบบติดตั้ง ระบบเครน แบบโอเวอร์เฮดเครน จิ๊บเครน
• จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และงานด้านแพคเกจจิ้ง
• งานขนย้าย ติดตั้ง เครื่องจักรทั้ง ขนาดใหญ่ เช่น ย้ายแพนท์ปิโตเลี่ยม ตลอดจนย้ายเครื่องจักรขนาดกลาง และเล็ก ตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งสินค้าและบุคลากร

เรามีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจานวนมาก ชมตัวอย่างบางส่วนของลูกค้าของเรา งานบริการที่รวดเร็ว เชื่อถือได้เป็นกันเอง ทาให้เราได้รับคาแนะนาจากลูกค้าเก่า

ทีมงานวิศวกรของเรา ยินดีให้คาปรึกษาและบริการแด่ท่านเสมอ ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ โปรดอย่าลังเล หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเรียกใช้ทีมงานของเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Siam Future Engineering Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

รับออกแบบและติดตั้งระบบโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร

สินค้า / บริการ

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า, ท่อน้ำ, ท่อลม, ออกแบบและสร้างระบบขนส่ง ลำเลียง และเครน, ออกแบบและสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และแพคเกจจิ้ง, ออกแบบ ต่อเติม และก่อสร้างอาคาร โรงงาน และพื้น Epoxy, ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่
80/25 ม.5 ต.บ้านบึง, บ้านบึง, ชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ (66) 0-3844-3236
เบอร์แฟกซ์ (66) 0-3844-3236
อีเมล์ piyaphan2006@yahoo.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link