กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม > บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “BSBM” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,132.5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี สินค้าของบริษัทผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้างครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพที่ต้องการในตลาด บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2543 และ 2548 ตามลำดับ

โรงงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด 200 ไร่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกที่สามารถเทียบเรือระวางสูงสุดถึง 100,000 ตัน ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทในเครือสหวิริยา การมีทำเลใกล้กับท่าเรือน้ำลึกนี้เอง ช่วยให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในการใช้เรือลำเลียง และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุกด้วย กระบวนการผลิตเหล็กเส้นเป็นแบบรีดร้อนโดยใช้เหล็กแท่งเล็กนำเข้า (บิลเล็ต) เป็นวัตถุดิบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพของ สินค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทคือผู้ประกอบการขายส่งเหล็กซึ่งสามารถกระจายสินค้าของบริษัทไปถึงมือผู้ค้ารายย่อยตลอดจนผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้างทั่วประเทศโดยตรง บริษัทได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

ชื่อบริษัท
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
Bangsaphan Barmill Public Company Limited
รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตเหล็กเส้น

สินค้า / บริการ

เหล็กเส้นกลม : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 34 มม. ยาว 10 ม.
เหล็กเส้นข้ออ้อย : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 40 มม. ยาว 10 และ 12 ม.

สำนักงาน
ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ สีลม , บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ (66-2) 630-0590-5 (6 คู่สาย)
เบอร์แฟกซ์ (66-2) 236-6995-6
อีเมล์ bsbmbkk@bsbm.co.th
โรงงาน
เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนน บ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์ 77140
เบอร์โทรศัพท์ (032) 548384-9 (6 คู่สาย)
เบอร์แฟกซ์ (032) 548392
อีเมล์ bsbmbkk@bsbm.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

11 พฤศจิกายน 2537

ทุนจดทะเบียน

1,132.5 ล้านบาท

ใบรับรอง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 , ISO14001:2004 จากสถาบัน  WIT Assessment

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##