กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานรีดขึ้นรูปพลาสติก > บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ายเมล็ดพลาสติกและปิโตรเคมิคอล

สินค้า / บริการ

IRPC
Polycom
Techoil Lubricant
Doobon
Calcium Catbonate

ที่อยู่
นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร
3 หมู่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์, เมือง, สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ +6634-446-777
เบอร์แฟกซ์ +6634-446-677
อีเมล์ mkpc@hotmail.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

จัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 07 มี.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link