กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

   เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสินค้าน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และก้าวสู่ตลาดอาเชียนอย่างยั่งยืน

 

 

     ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ในชื่อบริษัท ดิพ เทรด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 128 ล้านบาท และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ภายใต้ชื่อ "บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)" และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, ยางมะตอย, ยางรถจักรยานยนต์, แบตเตอรี่ เป็นต้น
 
ปัจจุบันเป็นบริษัทตัวแทนหลักจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

ชื่อบริษัท
บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ายส่ง-ปลีก น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์

สินค้า / บริการ

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
น้ำมันเชื้อเพลิง
ยางมะตอย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

ที่อยู่
337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2248 8223 - 9
เบอร์แฟกซ์ 0 2248 8223 ต่อ 350
อีเมล์ info@greatplc.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link