กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บริการอื่นๆ > บริษัท ยูนิเพสท์ จํากัด
บริษัท ยูนิเพสท์ จํากัด

     บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2529 โดยการบริหารและควบคุมด้านวิชาการ โดย นายสุทิน ใหม่รัตนกุล ซึ่งจบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิตทางการเกษตร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็น ความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม มลพิษทุกชนิด โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงแมลงและสัตว์ทำลายบ้าน พาหนะนำโรค ต่างๆ ซึ่งจะ มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ ของมนุษย์ 
    ประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งสัตว์และแมลงดังกล่าวชอบอยู่อาศัย และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวางผังในเขตบ้าน เขตเมือง และเขตอุตสาหกรรม จะต้องคำนึงการแพร่ระบาด ของแมลง สัตว์พาหะนำโรคดังกล่าว

Click to preview
ชื่อบริษัท
บริษัท ยูนิเพสท์ จํากัด
รายละเอียดธุรกิจ

รับกำจัดแมลง

สินค้า / บริการ

ทำความสะอาด
- น้ำยาเคมี
- อุปกรณ์
กำจัดแมลง
- น้ำยาเคมี
- อุปกรณ์

ที่อยู่
84/69 หมู่ 3 หมู่บ้าน โชตนานิเวศน์ ตำบลช้างเผือก, เมือง, เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5340-8214
เบอร์แฟกซ์ 0-5321-0765
อีเมล์ unijpest@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2529

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 03 เม.ย. 2561
หมวดธุรกิจ
บริการอื่นๆ
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##