กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท เด็มโก้ จํากัด
บริษัท เด็มโก้ จํากัด

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

 

ชื่อบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จํากัด
รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

สินค้า / บริการ

ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน

ที่อยู่
สวนอุตสาหกรรม บางกะดี
59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย, เมือง, ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2959-5811
เบอร์แฟกซ์ 0-2959-5816
อีเมล์ IR@demco.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 03 เม.ย. 2561
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link