กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ

เทคโนโลยี·ความรวดเร็ว·ความสามารถในการนำเสนอ

ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ เราคือความสามารถด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาทางด้านระบบ ที่ช่วยในการพัฒนา การออกแบบและการจัดส่ง ได้ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมไปสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ระบบอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับใช้ในสายการผลิตของโรงงานและการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในอุตสาหกรรม แทนที่การใช้แรงงานจำนวนมาก และคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากรและการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

ชื่อบริษัท
FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบ

Managing Director : Satoru Watanabe

รายละเอียดธุรกิจ

ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ
การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุม เป็นต้น

สินค้า / บริการ

1.พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ (ระบบการจัดการการผลิต, ระบบการจัดทำใบเสนอราคา เป็นต้น)
2.การควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมหุ่นยนต์โดยคอมพิวเตอร์และ PLC
3.ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครคอมพิวเตอร์
4.ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ความเที่ยงตรงแม่นยำ
5.ให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
6.พัฒนาอุปกรณ์การประมวลผลภาพ (การวัด, OCR, การจับคู่ เป็นต้น)
7.ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ (สายพานลำเลียงและระบบการหยิบสินค้า เป็นต้น)
8.ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และบำรุงรักษา หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
9.ก่อสร้างและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบการตรวจสอบ (โรงงาน,อาคารสำนักงาน, ห้องปฏิบัติการ)
10.โครงการ 3PL (ข้อเสนอเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการประหยัดแรงงาน)

ที่อยู่
2 ซอย ลาซาล 29 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ
TEL : +66 2 716 3520-22
FAX : +66 2 120 4685
คนญี่ปุ่น (Watanabe) : s.watanabe@facom-kd.co.th / 092-815-5534
คนไทย (Tai) : chanon.k@facom-kd.co.th / 095-295-3650
วันที่ก่อตั้ง

พฤษภาคม 2561

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 THB

จำนวนพนักงาน

15  (ชาวญี่ปุ่น 3)

รอบตัดบัญชี

ธันวาคม

ธนาคาร

Mizuho Bank

ลูกค้าสำคัญ

บริษัท คานะเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##