กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > แปลภาษา, ล่าม, > บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
TJ Prannarai

บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

             

ธุรกิจการให้บริการจัดหาล่าม

           โดยส่วนใหญ่ บริษัทญี่ปุ่นจะมีพนักงานในตำแหน่งล่าม ภาษาญี่ปุ่นภายในบริษัท แต่ในบางโอกาส เช่น การประชุมครั้งสำคัญ การเจรจาข้อตกลง การนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้ การนำเสนอผลงานของบริษัท การจัดอบรมพนักงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ล่ามที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก

           เราพร้อมให้บริการจัดหาล่ามที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความเข้าใจและความถูก ต้องสูงสุด พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

  • มีนาคม 2553 : เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทจัดหางาน ที เจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Recruitment Co.,Ltd. ) และ บริษัท ที เจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่นจำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.)
  • ตุลาคม 2548 : ก่อตั้งบริษัทไทยแพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น (Thai Palnet Communication Co., Ltd.)(ขยายกิจการโดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร )
  • กุมภาพันธ์ 2544 : ก่อตั้งบริษัทจัดหางานไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Thai Palnet Enterprise Recruitment Co., Ltd.) (ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ให้บริการแปลเอกสาร และให้บริการจัดหาล่ามชั่วคราว )
ชื่อบริษัท
บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
TJ Prannarai Communication Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบ
  1. Managing Director : Ms. Chifumi Maeda
  2. กรรมการผู้จัดการ       : ชิฟูมิ มาเอดะ
รายละเอียดธุรกิจ

บริการแปลเอกสาร จัดหาล่ามชั่วคราว แปลเอกสารสำหรับสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย ฯลฯ

สินค้า / บริการ
  • ญี่ปุ่น - ไทย, ญี่ปุ่น - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทยแปล (มีงานศิลปะ) 
  • ญี่ปุ่น - ไทย, ส่งล่ามญี่ปุ่น - อังกฤษ (ล่ามแปลภาษา Class A)
ติดต่อเรา
อาคาร 42 ทาวเวอร์ ห้อง 2102 ชั้น 21 เลขที่ 65 ซ.สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) ถ.สุขุมวิท ,พระโขนง
, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-712-3199
เบอร์แฟกซ์ (+66) 2-712-3201
อีเมล์ inter@tjprannara.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

เดือนมีนาคม 2010

ทุนจดทะเบียน

2,000,000 บาท

ธนาคาร
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางชิไบ
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 ส.ค. 2562
หมวดธุรกิจ
แปลภาษา, ล่าม,
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##