กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม > บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่ากระป๋อง หอยลายกระป๋อง ปูกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแซลมอนกระป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุซอง (Pouch) ปัจจุบันได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมากมายขึ้น และมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในหลายกลุ่มลูกค้า วัตถุดิบ ได้นำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 70 นอกเหนือจากนั้น ยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแหล่งผลิตภายในประเทศ ได้แก่ ปลาซาร์ดีน หอยลาย ผักสดเครื่องเทศ สมุนไพร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงมีความเด่นในด้านรสชาด และความสด ใหม่จากธรรมชาติ ซึ่งมีหลายหลากตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า นานาประเทศ

ลูกค้าของบริษัทร้อยละ 96 เป็นลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ยังคงเป็นลูกค้าใน 3 อันดับแรกติดต่อกันมาหลายปี ถึงแมัว่าประสบปัญหาอย่างมากในปี 2551 ก็ตาม แต่ยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทไม่ได้มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และประกอบกับคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สำหรับลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และเอเชีย มีอัตราการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางที่มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบแปด

รายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทจึงได้มาจากการส่งออกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษานโยบายที่ จะขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น โดยได้ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัท ซีพีคอนซูมเมอร์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในประเทศในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำให้สามารถกระจายสินค้าของบริษัทไปยังตลาดในประเทศได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการของตลาดในประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ ทำให้ยอดจำหน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับหกของลูกค้ารายใหญ่ หรือร้อยละ 4 ของยอดขายทั้งหมด

บริษัท ฟาร์มเฟรชโปรดัคส์ มานูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (FPM) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้น มะเขือเทศปอกผิวบรรจุกระป๋อง ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง ปัจจุบันเน้นการผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นให้กับลูกค้าที่เป็น โรงงาน ผลิตปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ

บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด (E) ดำเนินการบริการหรือเป็นตัวแทนให้กับบริษัทในการติดต่องาน ประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็น ผู้ประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทสำหรับตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเชี่ยน ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทออกสู่ตลาด ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริษัท แต่ก็มีบ้างที่เป็นลูกค้าทั่วไป รายได้จะเป็นค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ชื่อบริษัท
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้รับผิดชอบ

นาย ตัน บุน เปง  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

อาหารทะเลกระป๋อง

สินค้า / บริการ

• ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก

• กลุ่มอาหารทะเลกระป๋อง (Canned Shellfish Products)

• กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products)

• กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง (Pet Food)

ติดต่อเรา
1/1, ทุ่งใหญ่, , หาดใหญ่, สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7427-3600
เบอร์แฟกซ์ 0-7427-3690-4
อีเมล์ kampol@tropical.co.th
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน

330,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง

• ISO9001
• ISO14001
• OHSAS18001

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link