กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คันทรี่กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 

เป็น บริษัท เพื่อการลงทุนและเป็น บริษัท เอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ลงทุนระยะยาวในหลายภาคส่วน เรามุ่งเน้นการได้มาซึ่งสัดส่วนการควบคุมในธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นซึ่งสามารถปรับปรุงได้โดยการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการของเราและดึงความได้เปรียบจากการประสานประโยชน์ของกลุ่ม

CGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ริเริ่มโดย บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) เพื่อสร้าง บริษัท โฮลดิ้งเพื่อการลงทุนแบบไดนามิก CGH เปลี่ยน CGS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมี CGS เป็น บริษัท ย่อยหลัก

ที่CGHเรามุ่งหวังที่จะมอบผลตอบแทนที่เหนือกว่าแก่นักลงทุนของเราโดยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่อใช้แนวทางการจัดการที่กระตือรือร้นในการลงทุนทั้งหมดของเราเราสนับสนุนให้พนักงานคิดแตกต่างกันเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการภายในเครือข่ายของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา
"การเป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่เติบโตเร็วที่สุดและมีความหลากหลายที่สุดในประเทศไทย เราใช้เครือข่ายที่กว้างของเราและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดเพื่อการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ" 

พันธกิจของเรา
"เพื่อส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเข้าซื้อกิจการระยะยาวเชิงกลยุทธ์และการจัดการอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ"

ชื่อบริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย สดาวุธ เตชะอุบล  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน

สินค้า / บริการ

► ธุรกิจการเงิน

► ธุรกิจหลักทรัพย์

ติดต่อเรา
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถ.วิทยุ ,ลุมพินี , ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-7999
เบอร์แฟกซ์ 0-2256-7888
อีเมล์ Kamonporn@cgholdings.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทุนจดทะเบียน

6,143,905,902.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link