กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปีต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลโลหะ และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 วิสัยทัศน์ของเรา
พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้าเคารพต่อพนักงานของเรา ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้รับผิดชอบ

นาย อาสา สารสิน  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยดำเนินงานในรูปแบบ Holding Company ซึ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

สินค้า / บริการ

• พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี

• พีดีไอ แมททีเรียล

• พีดีไอ อีโค

ติดต่อเรา
อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถ.รัชดาภิเษก ,คลองเตย , คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2695-9499
เบอร์แฟกซ์ +66(0) 2695-9495
อีเมล์ Supichnans@padaeng.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 10 เมษายน 2524

ทุนจดทะเบียน

3,013,333,330.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link