กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

 

"สรุปเหตุการณ์สำคัญ"

  • ปี 2529 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยเงินทุนราว 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ปี 2547 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
  • ปี 2550 กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ เข้ามาซื้อหุ้นบริษัท
  • ปี 2555 ขยายธุรกิจจากประเทศไทยไปสู่กัมพูชาและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเช่าซื้อรายแรกของประวัติศาสตร์กัมพูชา
  • ปี 2559 ได้รับเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International Global Stock Index)

การตรวจสอบ
กุญแจสำคัญของธุรกิจสินเชื่อคือหนี้เสีย จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกลูกค้าซึ่งสามารถชำระเงินคืนเพื่อที่จะควบคุมอัตราหนี้เสีย
สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคือ “การรู้จักลูกค้าของคุณ” (Know Your Customer - KYC) ทางเราเน้นถึงความเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบนั้นพนักงานบริษัทจะขับรถจักรยานยนต์ไปเยี่ยมบ้านลูกค้า สัมภาษณ์ลูกค้าที่บ้านของพวกเขาเพื่อยืนยันสถานที่และภูมิหลัง โดยจะสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
บริษัทสินเชื่ออื่นยังคงเน้นด้านเอกสาร โดยจะตรวจสอบจากเอกสารที่พนักงานนำมา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือประชาชน “ระดับรากหญ้า” ของระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งไม่มีเอกสารดังกล่าว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ เป็นเรื่องปกติที่เอกสารของประเทศเกิดใหม่จะมีความล้าสมัยและไม่ถูกต้อง ทางเราจึงไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงจากเอกสารที่มีเพียงข้อมูลเสมือนจริง ทางบริษัทควบคุมอัตราหนี้เสียให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นอันเป็นผลจากระบบตรวจสอบของทางบริษัทเอง

พนักงานจะป้อนข้อมูลที่แท้จริงผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมาที่สำนักงานใหญ่โดยทันที ตามข้อมูลที่ได้รับทางสำนักงานใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณาตัดสินใจ โดยวิธีนี้จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาการตรวจสอบและลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ
จุดให้บริการ (POS)
พื้นฐานการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย โต๊ะหนึ่งตัว เก้าอี้สองสามตัว คอมพิวเตอร์หนี่งเครื่อง โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง พร้อมกับพนักงานหนึ่งถึงสองคน
            เงินการลงทุนต่อหนึ่งจุดให้บริการอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถขยายสู่เขตชนบทได้อย่างรวดเร็ว โดยจุดให้บริการจะติดต่อโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการสาขา ในทางกลับกันบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ ปกติจะจัดตั้งสาขาต้องมีตึกที่สวยงามพร้อมทั้งการตกแต่งภายในที่ดูดีมีเครื่องปรับอากาศ การใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ระบบนี้สร้างความแตกต่างกับบริษัทอื่น ภายในครึ่งปีเราขยายจุดให้บริการกว่าร้อยแห่ง ความแตกต่างอย่างเหลือล้ำในความเร็วและค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท “โครงสร้างที่เรียบง่าย” ของเรา ในขณะที่บริษัทอื่นคือ “โครงสร้างลำดับชั้นกับต้นทุนบริหารจำนวนมาก”
            เพื่อการขยายงานที่เร็วขึ้น เราได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งมีจุดให้บริการพร้อมอยู่แล้วทั่วทั้งประเทศ เช่น ความสามารถอนุมัติสินเชื่อโดยผ่านจุดให้บริการหรือตัวแทนของบริษัทพันธมิตร เนื่องจากเรามีระบบ IT ของทางบริษัทเอง

พันธกิจ
ยังมีประชากรมากถึงสองล้านห้าแสนคนบนโลกนี้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อ พวกเขาทำไร่ จับปลาหรือดูแลร้านค้าเล็ก ๆ เพื่อเลี้ยงดูชีวิตในเขตชนบทห่างไกลในหลายประเทศกำลังพัฒนา ในบางสถานการณ์พวกเขาต้องการเงินลงทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ต้องการขยายร้านค้าให้มีขนาดใหญ่และแลดูสวยงามมากขึ้น การเดินทางเข้าตัวเมืองเพื่อขายผลิตผลทางการเกษตร จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้ลูกหลานได้อ่านหนังสือ

            เราต้องการมอบสินเชื่อขนาดย่อมแต่ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากแก่ผู้กู้ ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้จะเป็นเงินต้นทุนที่จำเป็นในการทำให้กลุ่มลูกค้าและบริษัทเกิดใหม่ของเศรษฐกิจรากหญ้าเติบโตยิ่งขึ้น นี่คือความตั้งใจแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นภารกิจที่ยังตั้งมั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ของเรา
            ในภาพเป็นสตรีชาวกัมพูชา ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นระยะเวลานานกว่าร้อยปี เมื่อครั้งเธอมีความต้องการแผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมากเพื่อให้หลานของเธอได้อ่านหนังสือ แต่ในหมู่บ้านไม่มีทั้งธนาคารและบริษัทเงินทุน บริษัทสินเชื่อของหมู่บ้านใกล้เคียงก็ปฏิเสธการของเงินกู้ของเธอ เนื่องจากเธอไม่มีเอกสารรับรองรายได้และถูกพิจารณาว่า “ไม่มีความน่าเชื่อถือ” เธอเกือบจะยืมเงินจากผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้าน แต่ทางบริษัทกรุ๊ปลีส ได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการอนุมัติเงินกู้ให้แก่เธอเสียก่อน

การอนุมัติสินเชื่อคือการมอบความไว้วางใจแก่คนแปลกหน้า บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด มีรูปแบบเฉพาะในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาวางรูปแบบเพื่อรองรับความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ประชากรประมาณสองล้านห้าแสนคนผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อ และช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งยิ่งขึ้น นี่คือพันธกิจของเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย สกล หาญสุทธิวารินทร์   (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)  

รายละเอียดธุรกิจ

เป็นบริษัทไฟแนนซ์ให้กับร้านขายจักรยานยนต์

สินค้า / บริการ

• บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

• บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

• ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

ติดต่อเรา
63 ซอย 1 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ ,ลาดยาว , จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555
เบอร์แฟกซ์ 0-2954-2902-3
อีเมล์ ir@grouplease.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2529

ทุนจดทะเบียน

922,545,040.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ลูกค้าสำคัญ

• Honda

• Kubota

• Creation Investments Capital Management , LLC

• Commercial Credit and Finance , CCF

• TrueMoney

• AMMK Group 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link