กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คุณรู้จักกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือยัง?
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด, เทคโนโลยีขั้นสูง, เรือไฟฟ้า, รถไฟฟ้า, สถานีชาร์จรถไฟฟ้า, แบตเตอร์รี่, ความทันสมัย, ล้ำยุค เกิดโดยฝีมือคนไทย 100% และอื่นๆ อีกมากที่คุณอาจยังไม่รู้

 

ชื่อบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย สมใจนึก เองตระกูล  (ประธานกรรมการบริษัท)

รายละเอียดธุรกิจ

EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ

  1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
  2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
  3. ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
  4. ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
  5. ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
สินค้า / บริการ

• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้

• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

• ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

• ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

• ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

ติดต่อเรา
ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก , ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
เบอร์แฟกซ์ 0-2248-2493
อีเมล์ ir@energyabsolute.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2551

ทุนจดทะเบียน

373,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link