กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
vcbpalmoil

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

    "บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ นั่นคือต้นปาล์มน้ำมัน"

               บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยเริ่มต้นจากความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนจากความต้องการพื้นฐานในการอุปโภคบริโภคไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือขาลงก็ตามอีกทั้งการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีและแนวโน้มในการเจริญเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

วิสัยทัศน์
"พัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์ความยั่งยืน"

พันธกิจ

  • เป็นผู้นำในธุรกิจภายใต้การบริหารและปฏิบัติงานจากบุคลากรมืออาชีพ
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • สร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต
  • ควบคุมต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
  • มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต บุคคลากร
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
     
ชื่อบริษัท
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย บัณฑูร สุภัควณิช  (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

สินค้า / บริการ

• น้ำมันปาล์ม

• เมล็ดในปาล์ม

• ผลิตภัณฑ์พลอยได้•

• ไฟฟ้า

ติดต่อเรา
2044 อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ,บางกะปิ , ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2314-4101-5
เบอร์แฟกซ์ 0-2319-7989, 0-2319-0921
อีเมล์ vpo.admin@vcbpalmoil.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2530

ทุนจดทะเบียน

940,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link