กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องมือตรวจวัด > ACO CO., LTD.
ACO CO., LTD.
ผลิตและจำหน่ายเซ็นเซอร์ของเสียง และการสั่น และเครื่องวัดเสียงและการสั่นทุกชนิด

บริษัท Aco จำกัด ท้าทายสู่ความต้องการของวันพรุ่งนี้มาโดยตลอด

บริษัท Aco Co., Ltd จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2515 เริ่มจากการผลิตไมโครโฟน และหลังจากนั้นไม่นาน ก็ประสบความสำเร็จในการผลิตไมโครโฟน 1/8 นิ้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการสะสมผลงานในฐานะเป็นผู้ผลิตเครื่องวัดเสียง โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาซึ่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยและบริษัท user ด้วยอาศัยผลงานนี้เป็นหลักในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายแผนกวัดการสั่นสะเทือนและได้เจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนในวงการเซ็นซอร์ ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ การจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งได้เริ่มในปีพ.ศ. 2519ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน และได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็น “ Aco Censor ” ในประเทศต่างๆเช่นอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน เกาหลีและไต้หวัน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของ Aco จะนำไปใช้เป็นเครื่องวัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นหลัก และได้ขยายไปใช้ในส่วนงานต่างๆหลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ (Device)ทุกชนิด และสิ่งก่อสร้างและการรักษาทางการแพทย์ และได้มีบทบาทสำคัญในแผนกต่างๆ จนกระทั่งควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง การคอนโทรล และการพัฒนาวิจัย โดยเฉพาะ ในปีที่ผ่านๆมา นอกจากการขยายผลงานในอุตสาหกรรมรถยนต์จากการที่มีระบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์รอบข้างและซอฟแวร์ที่เพียบพร้อมแล้ว ก็ยังได้มุ่งเป้าไปในเรื่องการเจริญเติบโต และพัฒนาไปด้วยกัน โดยเข้าใจความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หนึ่งจนกระทั่งระบบทั้งหมดให้ชัดเจน

นอกจากนี้ สำหรับการสร้างคุณค่าให้กับวงการอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้ยิ่งขึ้น และการไคเซ็นสภาพแวดล้อม จากนี้ต่อไปบริษัทก็จะท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอีก

ชื่อบริษัท
ACO CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ

Director : Mr. Yoshitaka Terazono

รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเซ็นเซอร์ของเสียง และการสั่น และเครื่องวัดเสียงและการสั่นทุกชนิด

สินค้า / บริการ

เซ็นเซอร์ของเสียง และการสั่น และเครื่องวัดเสียงและการสั่นทุกชนิด

ที่อยู่
85-1, Otsuka, Hachioji-shi, Tokyo 192-0352 Japan
เบอร์โทรศัพท์ +81-426-76-4661
แผนที่

เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

22/07/1972

ทุนจดทะเบียน

Yen 60,000,000

จำนวนพนักงาน

50

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 พ.ย. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##