กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม, ก๊าซ > บริษัท ฟุคุโกะ ชิไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฟุคุโกะ ชิไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดพลาสติก ได้แก่ น้ำยาถอดแบบ,น้ำยากันสนิม,น้ำยาหล่อลื่น และ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

น้ำยากันสนิม


HALF SHOT』 ~น้ำยากันสนิมที่ไม่มีกลิ่น (แบบระเหย)~【 การกันสนิมระยะสั้น 】  【 สีเขียว ・ สีใส 】
เป็นน้ำยากันสนิมที่ใช้หลักการระเหยของแผ่นฟิล์มที่บางมาก คุณสมบัติกันสนิมโดยการค่อย ๆ ระเหยไป เนื่องจากแทบไม่มีน้ำมันเยิ้มออกมา จึงช่วยลดเวลาและลดปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาดในตอนจะเริ่มผลิต อีกทั้งในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป เช่น การพ่นสี ชุบ การพิมพ์ เป็นต้น ก็มีผลกระทบต่อชิ้นงานน้อยมาก

DRY COAT』 ~น้ำยากันสนิม semi-dry type (แบบแว๊กซ์)~ การกันสนิม: ระยะสั้น~กลาง 】  【 สีเขียว ・ สีใส 】
เป็นน้ำยากันสนิมชนิดแผ่นฟิล์มแห้งและบาง ล้างออกได้ง่ายในตอนจะเริ่มผลิต และเนื่องจากเป็นแวกซ์ จึงทำให้ไหลเข้าตามช่องของแม่พิมพ์ยาก และมีน้ำมันเยิ้มน้อยมาก การผสมผสานอย่าง
ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพการกันสนิมและการล้างออกที่ดี ทำให้กันสนิมได้ดีทั้งระยะสั้นจนถึงระยะกลาง

 

ONE SHOT』 ~น้ำยากันสนิมชนิดแผ่นฟิล์มบาง (แบบน้ำมัน)~【 การกันสนิม: ระยะสั้น~กลาง 】  【 สีใส 】
เป็นน้ำยากันสนิมชนิดแผ่นฟิล์มบางและแห้งหมาด ๆ ทำให้ shot ทิ้งน้อย มีการแผ่กระจายของน้ำยาเล็กน้อย เหมาะสำหรับกันสนิมระยะสั้น เป็นชนิดที่ฉีดง่ายในระดับหนึ่ง อีกทั้งมีผลกระทบต่อชิ้นงานน้อย

 

GREEN DRY X』 ~น้ำยากันสนิม semi-dry type~【 การกันสนิม: ระยะกลาง~ยาว 】  【 สีเขียว 】
เป็นน้ำยากันสนิมชนิดฟิล์มแห้งหมาด ๆ เหมาะกับการกันสนิมระยะปานกลางถึงระยะยาว
แผ่นฟิล์มยึดเกาะแม่พิมพ์เรียบแน่น ให้ประสิทธิภาพในการกันสนิมเป็นเวลานาน ฉีดง่ายมาก
ถึงแม้จะเป็นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ และเนื่องจากเป็นแผ่นฟิล์มสีเขียวจึงสังเกตเห็นได้ง่ายสำหรับบริเวณ
ที่ฉีดแล้ว เป็นชนิดที่บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์นิยมใช้อย่างกว้างขวาง

 

SUPER WET X』 ~น้ำยากันสนิม semi-dry type~【 การกันสนิม: ระยะกลาง~ยาว 】  【สีใส 】
เป็นน้ำยากันสนิมชนิดฟิล์มแห้งหมาด ๆ เหมาะกับการกันสนิมระยะปานกลางถึงระยะยาว
แผ่นฟิล์มยึดเกาะแม่พิมพ์เรียบแน่น ให้ประสิทธิภาพในการสนิมเป็นเวลานาน  ฉีดง่ายมาก
​ถึงแม้จะเป็นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 ม.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link