กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม, ก๊าซ > บริษัท ฟุคุโกะ ชิไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฟุคุโกะ ชิไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดพลาสติก ได้แก่ น้ำยาถอดแบบ,น้ำยากันสนิม,น้ำยาหล่อลื่น และ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

น้ำยาหล่อลื่นแม่พิมพ์


PIN CARE NEXT』 ~น้ำยาหล่อลื่น dry type~เนื่องจากเป็นน้ำยาหล่อลื่นแบบแห้งชนิดฟิล์มบาง เหมาะที่สุดสำหรับการหล่อลื่นส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดคราบน้ำมันสกปรก เช่น Ejector pin หรือ Slide parts เป็นต้น
มีามคงทนสูควง
【ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ :-20℃~300℃】

K-3』 ~น้ำยาหล่อลื่น oil type~  ​เป็นน้ำยาหล่อลื่นแบบน้ำมันที่มีส่วนผสม PTFE มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น ทนความร้อนและ แรงดันดีเยี่ยม ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นคงทน เหมาะที่จะใช้กับการหล่อลื่นแม่พิมพ์ประเภท Thermosetting
【ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ :-20℃~250℃】

SPRAY GREASE WHITE』 ~น้ำยาหล่อลื่น grease type~เป็นน้ำยาหล่อลื่นชนิดจารบีสีขาว ไม่มีกลิ่น สเปรย์จารบีเหมาะที่จะใช้ฉีดส่วนที่ใช้มือทายากอีกด้วย และเนื่องจากเป็นจารบีสีขาว จึงไม่ทำให้ชิ้นงานสกปรก เป็นชนิดที่ฉีดกลับหัวได้
​【ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ :-20℃~150℃】

J-1』 น้ำยาหล่อลื่น dry typeเป็นน้ำยาหล่อลื่นชนิดแห้งที่มีส่วนผสมแป้งฟลูออรีนเรซิ่น เหมาะสำหรับหล่อลื่นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
ที่ไม่ต้องการให้มีคราบน้ำมันสกปรก ถ้าเปรียบเทียบกับ PIN CARE แล้ว ประสิทธิภาพจะด้อยกว่าเล็กน้อย
แต่การเยิ้มของน้ำมันจะน้อยมาก
【ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ :-20℃~250℃】

MOULD HELPER』 น้ำยาหล่อลื่น&กันสนิม dry typeเป็นน้ำยาหล่อลื่นชนิดแห้งที่มีส่วนผสมของฟลูออรีน การไหลเยิ้มของนํ้ามันน้อยมาก
อีกทั้
งยังมีส่วนผสมของสารกันสนิม สามารถใช้กันสนิมส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและไม่ทําให้สกปรก
มีผลต่อพลาสติกน้อยมาก 

【ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ :-20℃~250℃】​

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link