กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานปั๊มขึ้นรูป > Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง, ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป, ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป

Cleaning processes

ขบวนการล้างพื้นผิวชิ้นงาน โดยมีการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ เพื่อล้างคราบน้ำมัน และขจัดรอยครีบโดยใช้สารเคมี ชนิดต่างๆ ( Chemical Etching )
 

Cleaning Process

 

Water Treatment Process

Waste Water Treatment Process มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากขบวนการล้าง ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน โดยได้มีการตรวจสอบและอนุมัติ จากหน่วยงานราชการ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 

Water Treatment Process

RO/DI Water Process มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำ RO และ DI ที่ใช้ในขบวนการล้างพื้นผิวชิ้นงาน เพื่อควบคุมปริมาณ ฝุ่นที่จะตกค้างที่ตัวชิ้นงาน โดยจะต้องนำไปตรวจสอบวัดค่าปริมาณฝุ่น (LPC) ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2556
หมวดธุรกิจ
งานปั๊มขึ้นรูป
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link