กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ > SUNARROW CITI CO., LTD.

ระบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นพัฒนาไปจนถึงขั้นผลิต

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นเป็นโรงงานผลิตคีย์ชีต (Keysheet) และทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซิลิโคนเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซิลิโคน, ชิ้นงานเรซินขึ้นรูป, ตกแต่ง (Fine Cosmetics) ชิ้นงานขึ้นรูป (เลเซอร์, พ่นสี, พิมพ์, เคลือบด้วยไอ, สปัตเตอร์ (Sputter)
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

เทคโนโลยีการแปรรูปที่ต้องการความแม่นยำและเทคโนโลยีการตกแต่งชิ้นงาน (Fine Cosmetics) ของเราซึ่งมีหลากหลายประเภทรวมถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นพัฒนา/ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) นั้นถือเป็นจุดแข็งของ SUNARROW เทคโนโลยีของบริษัทเราไม่เพียงใช้ได้กับชิ้นส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องดิจิตอล, เครื่องเสียง ฯลฯ เท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้กับแขนงงานอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวางด้วย อาทิเช่น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เป็นต้น


 

แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยมุ่งหมายให้มีฟังก์ชันการทำงานและการออกแบบขั้นสูงนั้นได้มีผลงานดีเด่นในแขนงงานต่างๆ มากมาย

 

แนะนำเทคโนโลยี

เราสามารถรองรับได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นออกแบบไปจนถึงขั้นผลิต

 

 

การควบคุมคุณภาพ

■ISO 9001:2015      ■ISO14001:2015 

■IATF16949:2016   ■ISO13485:2016

 

เครื่องจักรในการผลิต

บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสำหรับกระบวนการตกแต่งชิ้นงาน (Fine Cosmetics), กระบวนการประกอบ, กระบวนการตรวจสอบ ฯลฯ เองภายในบริษัท

โปรไฟล์

นับตั้งแต่เริ่มกิจการมา เราทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อท้าทายความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม/CSR

ขอแนะนำแนวคิด, ระบบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น

 

ฐานการผลิตในต่างประเทศ

ขอแนะนำฐานการผลิตในต่างประเทศของบริษัท

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และเรื่องอื่นๆ ขอเชิญติดต่อสอบถามมาได้ตามความสะดวก

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link