กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น

กระบวนการขึ้นรูปเย็นมีส่วนสนับสนุนวิทยาการทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามากขึ้น

ปัจจุบัน ความต้องการของตลาดที่มีต่อชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรงได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ถูกผลิตมาจากวัตถุดิบที่เป็นอลูมิเนียมผสมหลากหลายชนิด ซึ่งมีความแข็งแรง มีความทนทานต่อการสึกกร่อน และทนทานต่อความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผ่านกรรมวิธีการขึ้นรูปเย็น ชิ้นส่วนจะมีน้ำหนักเบา, มีค่าความแข็งดี, และมีความแม่นยำในเรื่องของขนาด ความต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการผลิตจึงสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ต้องการความแข็งแรง-ความทนทานต่อความร้อน-ความทนทานต่อการสึกกร่อน การผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการค่าความแม่นยำที่สูงมาก

นับจากนี้ไป ความต้องการของวงการอุตสาหกรรมโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเย็นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

บริษัทซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งมีข้อเสนอหลากหลายที่มุ่งสู่การลดต้นทุนและลดระยะเวลาการผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 

ศักยภาพในการผลิต
สูงที่สุดในประเทศไทย

การผลิตด้วยเครื่องปั๊มขึ้นรูปที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้สามารถรองรับการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และการที่บริษัทมีศักยภาพใรการผลิตแม่พิมพ์เองภายในบริษัท ทำให้ต้นทุนลดลงและลดเวลาในการผลิตได้

รับประกันคุณภาพ

ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า "มุ่งสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก" บริษัทได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สูงสุด

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รวมทั้งลดของเสียและควบคุมวัตถุมีพิษ โดยทางบริษัทได้ตั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

 
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียมผสมหลากหลายชนิด
 

ชิ้นส่วนรถยนต์

 

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

 

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2556
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link