กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานฉีดพลาสติก > บริษัท ซันซุย จำกัด
บริษัท ซันซุย จำกัด
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก , การผลิตแม่พิมพ์ , การฉีดพลาสติก , การจัดการชิ้นส่วนในขั้นที่ 2 และการประกอบชิ้นส่วนในประเทศไทย

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

 
กระบวนการขั้นที่ 2 หรือ การทำชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้วในขั้นที่ 1 มาทำให้จบสิ้นสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้ (Parts Finishing) ; กระบวนการประกอบชิ้นส่วน

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เราได้จัดให้มีเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 10 - 560 ตัน เป็นจำนวนมากกว่า 100 เครื่องรองรับ นอกจากนี้เรายังพร้อมรองรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบกระบวนการพิเศษ เช่น การขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกผสมชิ้นส่วนโลหะ,การขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกที่มีผนังบางมากและการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก 2สี เป็นต้น 
 

ห้องตระเตรียม อบไล่ความชื้นและลำเลียงวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก)

 

เครื่องฉีดขี้นรูป แนวนอน

ขนาด 10 - 560 ตัน
​จำนวน 101 เครื่อง
 

เครื่องฉีดขี้นรูป แนวตั้ง

ขนาด 30 - 200 ตัน
จำนวน 8 เครื่อง

 
 

เครื่องพิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติก

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 01 ก.ค. 2563
หมวดธุรกิจ
งานฉีดพลาสติก
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link