กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานฉีดพลาสติก > บริษัท ซันซุย จำกัด
บริษัท ซันซุย จำกัด
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก , การผลิตแม่พิมพ์ , การฉีดพลาสติก , การจัดการชิ้นส่วนในขั้นที่ 2 และการประกอบชิ้นส่วนในประเทศไทย

จิตสำนึกต่อภาระกิจ อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งความไว้วางใจ

นับตั้งแต่ ก่อตั้งบริษัทในปี 2522 เราได้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ฯลฯ โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

SUNSUI CO.,LTD.มุ่งมั่นต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากลูกค้า โดยการสร้างพันธะแห่ง "ความไว้วางใจ" ที่เราได้วางรากฐานไว้นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ

ด้วยปรัชญาการจัดการที่ "มีจิตสำนึกต่อภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย"
  ・แสวงหาหลักประกันคุณภาพและการมีเสถียรภาพต่อการปรับปรุงเทคโนโลยี
  ・แสวงหาต้นทุนที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  ・สร้างระบบการลงทุนและการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายทางธุรกิจ

เราจะมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่นเพื่อส่งผ่าน "การผลิตที่ทรงคุณค่า" เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

ชื่อบริษัท
บริษัท ซันซุย จำกัด
SUNSUI CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ

ประธานกรรมการบริหาร : นายนารุฮิโกะ อิซาวะ

รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีความเที่ยงตรง
ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะ งานตัดโลหะ
ปฏิบัติการงานขั้นที่ 2 และงานการประกอบชิ้นส่วน
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

สินค้า / บริการ

ชิ้นส่วนงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีความเที่ยงตรงต่างๆ
ชิ้นส่วนงานขึ้นรูปลักษณะพิเศษ (การขึ้นรูปงานฉีดผสมชิ้นส่วนโลหะ , การขึ้นรูปงานฉีด 2 สี)
แม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะและตัดโลหะ
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ของบริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตั้งอยู่
90 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ (034) 495-800
เบอร์แฟกซ์ (034) 495-810

ตัวแทนฝ่ายขายและเทคโนโลยี (Nakajo) : t_nakajo@sunsui.co.th
วิศวกรรมการขาย (Thiwa) : thiwa@sunsui.co.th
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (Mizokami) : h_mizogami@sunsui.co.th
ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ไทย,อังกฤษ (Onishi) : y_onishi@sunsui.co.th

วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2522

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

จำนวนพนักงาน

400 คน (ณ เดือน สิงหาคม 2020)

ใบรับรอง

ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 , IATF 16949 : 2016

ลูกค้าสำคัญ

รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ 65%
ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ 15%
อุปกรณ์การแพทย์ 15%
อื่นๆ 5%

หมายเลขรับรอง
UL : H-1134

 

ลูกค้าหลัก
SUNSUI TECH CO.,LTD. (ผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก)
J.TECH CO.,LTD. (นำเข้า / ส่งออก อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 07 ส.ค. 2563
หมวดธุรกิจ
งานฉีดพลาสติก
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link