กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย > บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
Tomorrow, Together

ประเภทธุรกิจ

เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ เป็นบริษัทย่อยของ เค ดี ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่ให้บริการด้านการสื่อสารอันหลากหลาย เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ มุ่งเน้นในการให้บริการโซลูชั่นไอซีทีที่ครอบคลุมทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดยมีการทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ของเรา (สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค) และสำนักงานย่อยอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ นำเสนอการบริการอันหลากหลายอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การบริการเครือข่ายระหว่างประเทศและการติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ไปจนถึงการจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเครื่องเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

#RPA #IoT #IT #DX #SD-WAN # Wi-Fi #Data Center #Network  #Smart factory
ชื่อบริษัท
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
KDDI(THAILAND)LTD.
รายละเอียดธุรกิจ
​การบริการวางระบบอัตโนมัติ (System Integration: SI) การบริการดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Service) การบริการเครือข่าย (Network Service) ฯลฯ เรามีความพร้อมและพึงพอใจที่จะให้การบริการแบบครบวงจรเพียงติดต่อ เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย)
สินค้า / บริการ
<RPA> Robotic Process Automation
https://th.kddi.com/th/products_services/detail2/uipath-with-kddi.html
<AWS>Amazon Web Service (cloud service)
<Factory Line Management >(IoT)
<Network & Server solutions>
https://th.kddi.com/th/products_services/category/network.html
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 902 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ +66-2-075-8888
เบอร์แฟกซ์ +66-2-059-4899
อีเมล์ sales@kddi.co.th
รายการติดต่อ
sales@kddi.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง
มีนาคม พ.ศ. 2542
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 มิ.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link