กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > วัสดุชุบเคลือบผิวโลหะ > THAI SANMEI CO., LTD.
THAI SANMEI CO., LTD.
เทคโนโลยีการปรับปรุงผิวที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

บริการการวิเคราะห์

◎วิเคราะห์พื้นผิวโลหะ โดยเทคนิค SEM-EDX, EPMA, ESCA และอื่นๆ
◎วิเคราะห์น้ำยาชุบ โดยเทคนิค ICP, atomic absorption, capillary และอื่นๆ
◎วิเคราะห์หาสารประกอบออแกนิค โดยเทคนิค Chromatography, TOC, FT-IR และอื่นๆ
    เราสามารถบริการการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมสารเคมีในกระบวนการชุบ

การทดสอบ Hull cell (รูปขวา)

การทดสอบฮัลเซลล์เป็นวิธีทดสอบที่ใช้ตรวจสภาวะของการชุบไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ประกอบด้วย hull cell tank, power supply และ anode/cathode plate ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางระหว่างขั้วกับแอโนดเพิ่มตามระดับความหนาแน่นกระแส ผลการวิเคราะห์ฮัลเซลล์สามารถประเมินความหนาแน่นกระแสจำกัด ช่วงความเงา ประสิทธิภาพของความเข้มข้นสารเติมแต่งในสารชุบ ผลของการมีหรือไม่มีของสารปนเปื้อน ประสิทธิภาพในการกรอง รวมไปถึงความสามารถในการเข้าชุบที่ซอกมุมของสารชุบและสมดุลของอ่างชุบ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้สามารถป้องกันข้อผิดพลาดของชิ้นงานชุบในสภาวะการผลิตได้


Thai Sanmei Lab

การวิเคราะห์พื้นผิว : SEM-EDX

การวิเคราะห์สารเคมี

การวิเคราะห์สารเคมี: automatic potentiometric titrator

 

Thai Parkerizing Technical Center

การวิเคราะห์ธาตุ
: EPMA

การวิเคราะห์สารเคมีชุบ
:IC

Emission spectrochemical analysis: ICP

การวิเคราะห์พื้นผิวเบื้องต้น:MICRO SCOPE

การวิเคราะห์พื้นผิว
:SEM

Salt spray tester
​: SST

การวิเคราะห์ Carbon : TOC

 

 

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link