กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > วัสดุชุบเคลือบผิวโลหะ > THAI SANMEI CO., LTD.
THAI SANMEI CO., LTD.
เทคโนโลยีการปรับปรุงผิวที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมผิวก่อนชุบโลหะ ที่สามารถให้บริการคำแนะนำในการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

คุณรู้หรือไม่ ส่วนผสมของสาร degreasing agent ในโตเกียวและโอซากานั้นแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของคุณภาพน้ำ ส่วนผสมของสาร degreasing agent จึงต้องปรับให้เข้ากับคุณภาพน้ำในแต่ละสถานที่ รวมไปถึง adhering oil อาทิเช่น สารหล่อลื่นป้องกันสนิม,สารหล่อลื่นสำหรับตัด และสารหล่อลื่นอื่นๆ นั้นมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นส่วนผสมของ degreasing agent จึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอควบคู่กัน พวกเราเป็นทีมงานที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ pretreatment agent ให้ตอบสนองต่อการใช้งานเฉพาะเพื่อลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของท่านอย่างแท้จริง

 

วิธีการติดต่อเมื่อพบปัญหา

TEL – FAX – E-mail

 
 

ให้คำปรึกษา

แจ้งปัญหาและความกังวลที่เกิดขึ้น

►กระบวนการให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมผิว

① เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำการวิเคราะห์พื้นผิวโดยเทคนิค SEM/EDX

② ในกรณีที่กระบวนการเตรียมผิวไม่สมบูรณ์ เราจะทำการวิเคราะห์หา raw material ด้วยเทคนิค SEM เพื่อหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ

③ มีการปฏิบัติการใน lab และ scale-up ก่อนการนำไปใช้งานจริงในกระบวนการผลิต

④ มีการวิเคราะห์พื้นผิวก่อนและหลังกระบวนการเตรียมผิวเพื่อยืนยันผลการกำจัดคราบน้ำมันและสารเติมแต่งที่อยู่บนผิวชิ้นงาน

⑤ รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินถึงสภาวะการเตรียมผิวต่างๆเพื่อให้สามารถทดสอบได้ในไลน์การผลิตจริง

⑥ ประเมินและอธิบายถึงที่มา จุดประสงค์ และวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปทดลองใช้สายการผลิตจริง

 

พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น

・วิเคราะห์ปัญหา

・พัฒนาร่วมกัน (ผลิตตามคำสั่ง)

・นำเสนอแผนกระบวนการเตรียมผิว

ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ทดสอบโดยใช้สภาวะงานจริง

 
 

นัดประชุมวันจัดส่งสินค้า

 
   

จัดส่งสินค้าตามที่ทางบริษัทเสนอ

เราจะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับบริษัทคุณ

 

ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะ “Gildaon Series” Chuo Kagaku (Gildaon Thailand)

สารเคมีสำหรับ
การเตรียมผิวโลหะ

สารทำความสะอาด
สำหรับเหล็กกล้า

สารทำความสะอาดสำหรับทองแดง
และโลหะทองแดงผสม

สารทำความสะอาดสำหรับอลูมิเนียม
​และสังกะสี

สารทำความสะอาดแบบใช้ไฟฟ้า

สารทำความสะอาดสำหรับกัลวาไนซ์

สารป้องกันการเกิดสนิม

【วัสด】เหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง โลหะทองแดงผสม โลหะสังกะสีผสม โลหะอลูมิเนียมผสม พลาสติก และอื่นๆ

การใช้งาน

① เคมีเพื่อการเตรียมผิวก่อนการชุบโลหะ (immersion degreasing, electrolytic degreasing, ultrasonic cleaning, acid cleaning เป็นต้น)

② เคมีทำความสะอาดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

③ เคมีทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี (drum can recycling cleaning)

④ เคมีทำความสะอาดแบบตัวทำละลาย (alternative chlorine-based solvent, alternative chlorofluorocarbon เป็นต้น)

⑤ เคมีทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (scale removal, bottle washing, equipment washing, antibacterial cleaning เป็นต้น)

การทดสอบการฟื้นฟูของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำมัน

1-1 เติม 0.5% FM เพื่อทำให้น้ำมันเกิดการแยกตัว การแยกตัวของน้ำมันอยู่ในสภาวะที่ดีแต่ความสามารถในการฟื่นฟูต่ำ

1-2 เติม 1% AO10 แล้วพบว่าประสิทธิภาพการฟื้นฟูของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1-3 เติมสารทั้งสองพร้อมกัน พบว่าน้ำมันเกิดการแยกตัวอย่างช้าๆและมีกำลังการฟื้นฟูสูง

การทดลองดังกล่าว คือ การทดสอบกระบวนการฟื้นฟูแบบ batch นอกกระบวนการผลิต แต่เราต้องสร้างกระบวนการ PE ที่ต่อกับกระบวนการแยกน้ำมัน และฟื้นฟู ขณะทำความสะอาดชิ้นงาน

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link