กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานรีดขึ้นรูปพลาสติก > บริษัท ฮอทตี้โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอทตี้โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (TOP, PVC etc)

บริษัทขอให้คำมั่นสัญญาในเรื่องการควบคุมคุณภาพว่า

 

เครื่องมือวัดโปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

All propose projector machine

 

กล้องจุลทรรศน์ Microscope

     

 

ISO9001:2015 

ได้รับการรับรองเมื่อ ต.ค. 2560

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link