กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานรีดขึ้นรูปพลาสติก > บริษัท ฮอทตี้โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอทตี้โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (TOP, PVC etc)

สินค้าของเราผลิตด้วยเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย


​     ด้วยต้นทุนต่ำและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอเพื่อให้ก้าวตามโลกของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เรายินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในอนาคต การใช้วัตถุดิบใหม่ๆ กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ และ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

 

เครื่องอบ(Drying machine)

การอัดรีดขึ้นรูป → และกระบวนการหล่อเย็น

วัตถุดิบที่จะนำมารีดขึ้นรูป จะต้องทำให้ปราศจากน้ำ
ผ่านกระบวนการอบให้เสียก่อน


 

หลังการอัดรีดขึ้นรูป​, ทำการปรับแต่งรูปทรง

ตามด้วยกระบวนการใช้น้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ  10oC (+/- 2 oC) โดยเราทำการควบคุมอุณหภูมิในระบบ และในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

 

เครื่องดึงชิ้นงาน (pulling)

กระบวนการตัด

 

การตรวจสอบคุณภาพ (Inspection)

กระบวนการ พัน ขึ้นม้วน (winding)

 

กระบวนการลำดับที่ 2 (Cut)

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 18 มี.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link